W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok

Data uchwały:
2020-03-12

Numer uchwały:
XVIII.110.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.