W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023

Data uchwały:
2020-03-12

Numer uchwały:
XVIII.116.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.