W sprawie:
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku

Data uchwały:
2020-05-13

Numer uchwały:
XIX.127.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.