Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś"

CPV:
45233140-2 Roboty Drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


Tryb zamówienia:
Przetarg ograniczony

Warunki:
Informację zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
DO 30.09.2020 R.

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń; ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4,w terminie najpóźniej do dnia 03.06.2020 roku, do godz. 12:00.

Oferty można składać do:
2020-06-03 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-06-03 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 03.06.2020 roku o godz. 12:15 pokój nr 1 w piwnicy.

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60,00
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40,00


Wadium:
10000,00 zł.

Uwagi:
Zmiana terminu skladania ofert na 08.03.2020 godz. 12:00
Zmiana terminu otwarcia ofert na 08.06.2020 godz. 12:15


Firmy uczestniczące
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno  
Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica  
"COLAS" Polska Sp. z o.o.  
"TRANSBRUK" Barczyńscy Sp. z o.o. Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka  
Usługi Sprzętowo-Transportowe "REMIKOP" Paweł Zieliński  
Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. spółka komandytowa Rogowo 23, 87-162 Lubicz  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. 87-100 Toruń, ul. Wapienna 40  
Przedsiębiorstwo Robot Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. ul. Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno