Obwieszczenie PGW Wody Polskie (o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu (rowu melioracyjnego) ,na dzialce o nr ewidencyjnych 9/3, 9,4, 10/2, 14 i 23 obreb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń - GD.ZUZ.5.421.536.2019.MK