Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - etap III

CPV:
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
do 31.12.2020 roku

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu,
87-400 Golub-Dobrzyń; ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4.


Oferty można składać do:
2020-07-27 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-07-27 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 w piwnicy., w dniu 27.07.2020 roku.

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/- waga 60
2) Okres gwarancji montażowej /GM/ - waga 10
3) Okres gwarancji producenta na panele fotowoltaiczne/GP/ - waga 15
4) Okres gwarancji producenta na inwerter /GI/ - waga 15


Wadium:
15.000,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące
ICS Sp. z o.o. Warzymice 53/9 72-005 Kołbaskowo  
3energy Sp. z o.o. ul. Liściasta 17 91-357 Łódź  
ELPRZEM PRZEMYSŁAW MILEWCZYK KAIMIERZ UL. ŚW. MARKA 17 84-230 RUMIA  
SUN SREW Sp. z o.o. ul. Mostowa 12/23, 87-300 Brodnica  
2 MKP ENERGIA Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51 04-036 Warszawa  
BIOŚ Sp. z o. o. Ul. Lokalna 31 09-410 Płock  
Opal House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. Os. Przyjaźni 5/21 61-683 Poznań  
WISCOP Sp. z o. o Ul. Jana Kilińskiego 12, 87-500 Rypin  
Energia Taniej sp. z o.o. ul. Włódka 16F 86-300 Grudziądz  
Systemy Fotowoltaiczne SolarRo Roman Klugiewicz Węgiersk 94A, 87-400 Golub-Dobrzyń