Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej