Golub – Dobrzyń, 2019-09-10

 

GGR.6150.5.2020

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

Zgodnie z art. 42sb ust 2ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) Wójt Gminy Golub – Dobrzyń informuje, że w dniach
24.10.2020 r, 14.11.2020 r, 19.12.2020 r. w godz. 8:00 – 15:00 odbędą się polowania zbiorowe na terenie obwodu 148 (sołectwa: Paliwodzizna, Nowogród, ) dzierżawionego przez Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, Plac 1000 – lecia 25 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                                              Marek Ryłowicz