Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.