W sprawie:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035

Data uchwały:
2020-10-14

Numer uchwały:
NR XXIII.151.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia