Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy GoIub-Dobrzyń