Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035