Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobom ubiegającym się o dofinansowanie z Narodowego tub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej