BP.4120.2.2021

Golub-Dobrzyń, 04.03.2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282 z późn. zm.) oraz § 18b, ust. 1, ust. 3, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1886),

 

zawiadamiam
o włączeniu kart adresowych zabytków

do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

Wykaz zabytków nieruchomych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

Wykaz stanowisk archeologicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz