L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

5

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na płynne odchody zwierzęce

3

Znak sprawy

GGR. 7624-5/07

4

Data złożenia

2007.05.28

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Grażyna i Grzegorz Ingram

Skępsk Pasieka 4, 87-400 Golub - Dobrzyń

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-kopia mapy ewidencyjnej,

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Golub - Dobrzyń

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 9, tel. 0-56 683 54 07

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja znak: GGR.7624-5/8/07 z dnia 06.07.2007

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---------

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

B – 5/07, B – 6/07

12

Uwagi

---------