Nr 7/07 – MAX SYSTEM

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

7

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego i budynku biurowo-socjalnego

3

Znak sprawy

GGR. 7624-8/07

4

Data złożenia

2007.09.25

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wojciech Siarnik MAX SYSTEM ul.Wiśniowa 20, Ruziec 87-400 Golub - Dobrzyń

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-kopia mapy ewidencyjnej,

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Golub - Dobrzyń

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 9, tel. 0-56 683 54 07

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja znak: GGR.7624-8/8/07 z dnia 09.11.2007

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---------

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

B-11/07, B-13/07

12

Uwagi

---------