Golub-Dobrzyń, 2008-09-26


GGR. 7624-12/4/08INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm./
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono:


wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko złożony przez WINDPROJEKT Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi na działkach nr 43/1 i 42 położonych w miejscowości Podzamek Golubski, gmina Golub – Dobrzyń.

Lokalizacja: Podzamek Golubski

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 43/1 i 42, obręb Podzamek Golubski.INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, tj. OD DNIA 26.09.2008r. DO DNIA 17.10.2008r. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW W TEJ SPRAWIE.

Uwagi można składać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 9 w godzinach od 730 do 1530.
Powyższą informację zamieszcza się:


  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  3. w pobliżu miejsca planowanej inwestycjiDo wiadomości:

    1. Wnioskodawca: WINDPROJEKT Sp. z o.o.,

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław