Golub-Dobrzyń, 2008-10-01


GGR. 7624-13/4/08
INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm./
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono:wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko złożony przez p. Dariusza Iwańskiego, zam. Ostrowite 67a, 87-400 Golub – Dobrzyń dla przedsięwzięcia polegającego na pozyskiwaniu kruszywa naturalnego ze złoża „PODZAMEK GOLUBSKI I” w miejscowości Podzamek Golubski, obręb geodezyjny Podzamek Golubski, Gmina Golub-Dobrzyń na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 308/4.

Lokalizacja: Podzamek Golubski

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 308/4, obręb Podzamek Golubski.
INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, tj. OD DNIA 02.10.2008r. DO DNIA 22.10.2008r. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW W TEJ SPRAWIE.

Uwagi można składać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 9 w godzinach od 730 do 1530.

Powyższą informację zamieszcza się:


  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  3. w pobliżu miejsca planowanej inwestycji