Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie uslug integracji spolecznej

 

Zarządzenie nr 1/2009

Wójta Gminy Golub- Dobrzyń z dnia 12.02.2009w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie usług integracji społecznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.

1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawarte dnia 11.02.2008 pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim, a Gminą Golub- Dobrzyń.


zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją usług integracji społecznej:

1). Konkurs nr 1/2009 Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin poprzez prowadzenie zajęć w i przy świetlicach wiejskich 2009;

2). Konkurs nr 2/2009 Zajęcia pozalekcyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2009;

3). Konkurs nr 3/2009 Zajęcia sportowe i profilaktyczne w 2009;

4). Konkurs nr 4/2009 Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci, rodzin i osób starszych w 2009;

5). Konkurs nr 5/2009 Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin w roku 2009;

6). Konkurs nr 6/2009 Spotkania integracyjne dla osób starszych w 2009.

2. Ogłoszenie o konkursie nr 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.Ogłoszenie o konkursie nr 2 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.Ogłoszenie o konkursie nr 2 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5.Ogłoszenie o konkursie nr 4 stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

6.Ogłoszenie o konkursie nr 5 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

7.Ogłoszenie o konkursie nr 6 stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.golub-dobrzyn.internetdsl.pl– zakładka „ppwow”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Techniczno- Inwestycyjnego i Promocji.

§ 4 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Uzasadnienie


Celem ogłoszonych otwartych konkursów ofert z zakresu usług integracji społecznej jest wyłonienie najkorzystniejszych inicjatyw wsparcia działań pomocy społecznej i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji tych zadań publicznych Samorządu Gminy Golub - Dobrzyń. Organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni działający na rzecz ludzi potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego. Szybkość i efektywność reagowania na szczeblu lokalnym ma szczególne znaczenie w rozwiązywaniu spraw społecznych.

Konkurs ma również służyć aktywizacji obywatelskiej i społecznej organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz ludzi potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności dzieciom i młodzieży z terenu gminy. Środki na ten cel są zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2009.

 

Załączniki

koszty1 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_nr1 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_nr2 (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_nr3 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_nr4 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_nr5 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_nr6 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_krs (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor_oferty (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor_sprawozdania (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2009-02-13 15:05:39
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2009-02-13 15:08:07
Ostatnia zmiana:2009-02-13 15:08:16
Ilość wyświetleń:2529

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij