Panter Kazimierz - Przewodniczący

Angowski Wojciech - Członek komisji

Kaszyński Artur - Członek komisji

Juszczak Ryszard - Członek komisji

Obara Marian - Członek Komisji

Lesiak Czesław - Członek Komisji

Zakrzewski Janusz - Członek Komisji

Skrzyniecki Ryszard - Członek Komisji