GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń
Nr tel. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl

KIEROWNIK - Daniela Kaleta