Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie

 

Dyrektor – Renata Piskorska

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie

Nowogród 32
87–400 Golub–Dobrzyń
e-mail:
nowoszkol@wp.pl
http://nowoszkol.edupage.org
tel/fax: 056 683 84 22

 

Gminne Przedszkole w Nowogrodzie

Nowogród 32
87–400 Golub–Dobrzyń
e-mail:
nowoszkol@wp.pl
http://nowoszkol.edupage.org
tel/fax: 056 683 84 22