Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach

 

Dyrektor - Mirosław Suski

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach
Wrocki 14
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: spwrocki@wp.pl
www.spwrocki.szkolnastrona.pl 
tel/fax: 056 683 69 12

 

Publiczne Przedszkole we Wrockach
Wrocki 85
87-400 Golub-Dobrzyń

e-mail: spwrocki@wp.pl

www.spwrocki.szkolnastrona.pl
tel/fax: 056 637 09 71