GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWOGRODZIE
Nowogród
87-400 Golub-Dobrzyń

KIEROWNIK - Daria Wrzesińska
Nr tel. 056 683 84 24

FILIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

OSTROWITE

KIEROWNIK FILII - Danuta Wrzesińska
Nr tel. 056 683 61 81

WROCKI

KIEROWNIK FILII - Henryka Przyjemska
Nr tel. 056 683 69 10

GAŁCZEWKO

KIEROWNIK FILII - Piotr Jaworski
Nr tel. 056 683 66 14