Jagielski Bogdan - Przewodniczący Komisji

Angowski Wojciech - Członek Komisji

Klonowski Kazimierz - Członek Komisji

Rozwonkowski Jerzy - Członek Komisji

Stefański Tomasz - Członek Komisji