Angowski Wojciech - Przewodniczący Komisji

Juszczak Ryszard - Członek Komisji

Kaszyński Artur - Członek Komisji

Obara Marian - Członek Komisji

Opacki Adam - Członek Komisji

Panter Kazimierz - Członek Komisji

Romanowski Krzysztof - Członek Komisji

Skrzyniecki Ryszard - Członek Komisji