Kaszyński Artur - Przewodniczący Komisji

Gutmański Hieronim - Członek Komisji

Klonowski Kazimierz - Członek Komisji

Nowiński Jan - Członek Komisji

Obara Marian - Członek Komisji

Rozwonkowski Jerzy - Członek Komisji

Stefański Tomasz - Członek Komisji