Komisja Rewizyjna

1. Jerzy Rozwonkowski- Przewodniczący Komisji
2. Kazimierz Klonowski- Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marta Czarzyńska (Cisło) - Członek Komisji
4. Małgorzata Kamińska- Członek Komisji
5. Adam Opacki- Członek Komisji
6. Karolina Rosołowska- Członek Komisji