Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i  Finansów

1. Artur Kaszyński - Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Stefański - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marta Czarzyńska (Cisło) - Członek Komisji
4. Tomasz Sadakiewski - Członek Komisji
5. Krzysztof Romanowski - Członek Komisji
6. Tomasz Gutkowski - Członek Komisji
7. Jan Nowiński - Członek Komisji