Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego

1. Jan Boniecki- Przewodniczący Komisji
2. Adam Opacki- Wiceprzewodniczący Komisji
3. Tomasz Sadakiewski - Członek Komisji
4. Tomasz Gutkowski - Członek Komisji
5. Ryszard Skrzyniecki - Członek Komisji
6. Karolina Rosołowska - Członek Komisji
7. Jan Nowiński - Członek Komisji