Zgodnie z Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie niebędącym obiektem hotelarskim, powinien przed rozpoczęciem świadczenia usług zgłosić ten obiekt do ewidencji.