Karta informacyjna nr 6 - opinia do prognozy RDOŚ

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

6/N/2018

2.

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3.

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona przed polami elektroenergetycznymi, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin

4.

Nazwa dokumentu

Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowawieś oraz do prognozy oddziaływania na środowisko

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowawieś oraz do prognozy oddziaływania na środowisko

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Golub-Dobrzyń

7.

Znak sprawy

WOO.410.554.2017.KB

8.

Dokument wytworzył

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

9.

Data dokumentu

18.12.2017 r.

10.

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.nowoczesnagmina.pl

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.

Numer karty innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

11.2018 r.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-