Karta informacyjna nr 4 - prognoza

 

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

4/Wr/2019

2.

Rodzaj dokumentu

Prognozy oddziaływania na środowisko

3.

Temat dokumentu

inne

4.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń, w związku z podjętą uchwałą Nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Golub-Dobrzyń

7.

Znak sprawy

nie dotyczy

8.

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

9.

Data dokumentu

2019 r.

10.

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.nowoczesnagmina.pl

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.

Numer karty innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

07.2019 r.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-