Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2017-12-22 13:11:12 Paweł Dulczewski Utworzenie
2017-12-22 13:23:52 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu str. int." w pozycji nr 1
2017-12-22 13:24:02 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "SIWZ droga Park Wrocki str.int." w pozycji nr 2
2017-12-22 13:24:03 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "SIWZ droga Park Wrocki" w pozycji nr 3
2017-12-22 13:24:03 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1-7 do SIWZ." w pozycji nr 4
2017-12-22 13:24:03 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 8 umowa" w pozycji nr 5
2017-12-22 13:38:28 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Mapa_Wrocki" w pozycji nr 6
2017-12-22 13:38:29 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Opis_Wrocki_13.12.2016" w pozycji nr 7
2017-12-22 13:38:29 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Konstrukcja naw zjazd DK15" w pozycji nr 8
2017-12-22 13:38:29 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Konstrukcja nawierzchni" w pozycji nr 9
2017-12-22 13:38:29 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "PB opis drogi" w pozycji nr 10
2017-12-22 13:38:29 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "PB str_tytuł" w pozycji nr 11
2017-12-22 13:38:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Plan drogowy" w pozycji nr 12
2017-12-22 13:38:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Profile podłużne" w pozycji nr 13
2017-12-22 13:38:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "PW opis drogi" w pozycji nr 14
2017-12-22 13:38:31 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "PW przekroje poprzeczne" w pozycji nr 15
2017-12-22 13:38:31 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "PW str_tytuł" w pozycji nr 16
2017-12-22 13:38:31 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Tabela robót ziemnych" w pozycji nr 17
2017-12-22 13:38:31 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Tabela zdjęcie humusu" w pozycji nr 18
2017-12-22 13:38:31 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Uprawnienia proj." w pozycji nr 19
2017-12-22 13:38:32 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienia" w pozycji nr 20
2017-12-22 13:38:32 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-00.00.00.Wymagania ogólne" w pozycji nr 21
2017-12-22 13:38:32 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-01.01.01.Odtworz.trasy i p. wysokość." w pozycji nr 22
2017-12-22 13:38:32 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-01.02.04.Rozbiórka elem.dróg i ulic" w pozycji nr 23
2017-12-22 13:38:33 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-02.00.01.Roboty ziemne wym.ogól" w pozycji nr 24
2017-12-22 13:38:33 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-02.03.01.Nasypy" w pozycji nr 25
2017-12-22 13:38:33 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-04.01.01 Koryto" w pozycji nr 26
2017-12-22 13:38:34 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-04.02.01.W-wa odsączająca" w pozycji nr 27
2017-12-22 13:38:34 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-04.03.01.Oczyszcz.i skrop.podbud." w pozycji nr 28
2017-12-22 13:38:34 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-04.04.00.Podbud.z krusz.wym. ogólne" w pozycji nr 29
2017-12-22 13:38:35 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-04.04.02a.Podbud.pomoc. z kruszywa niezwiązanego" w pozycji nr 30
2017-12-22 13:38:36 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-04.07.01a.Podbudowa z betonu asfaltowego" w pozycji nr 31
2017-12-22 13:38:36 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-05.03.05a.W-wa ścieralna z BA" w pozycji nr 32
2017-12-22 13:38:36 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-05.03.05b.W-wa wiążąca z BA" w pozycji nr 33
2017-12-22 13:38:37 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-08.01.01b.Krawężnik bet" w pozycji nr 34
2017-12-22 13:38:38 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-08.02.02.Chodnik z kostki brukowej" w pozycji nr 35
2017-12-22 13:38:38 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-08.02.05.Ciąg pieszo-rowerowy" w pozycji nr 36
2017-12-22 13:38:38 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-08.03.01.Obrzeża betonowe" w pozycji nr 37
2017-12-22 13:38:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "D-09.01.01.Zieleń drogowa" w pozycji nr 38
2017-12-22 13:38:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Spis specyfikacji" w pozycji nr 39
2017-12-22 13:38:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Strona tytułowa" w pozycji nr 40
2017-12-22 13:38:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Opis_PB_KD" w pozycji nr 41
2017-12-22 13:38:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Opis_PW_KD" w pozycji nr 42
2017-12-22 13:38:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE projekt." w pozycji nr 43
2017-12-22 13:38:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "plot" w pozycji nr 44
2017-12-22 13:38:40 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.1_Mapa pogląd" w pozycji nr 45
2017-12-22 13:38:40 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.2_Mapa proj" w pozycji nr 46
2017-12-22 13:38:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.3_Profile KD-1, KD-2, KD-3" w pozycji nr 47
2017-12-22 13:38:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.4_ Profile ND-1_ND-36" w pozycji nr 48
2017-12-22 13:38:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.5_Profil podczyszcz" w pozycji nr 49
2017-12-22 13:38:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.6_Studnia rewizyjna" w pozycji nr 50
2017-12-22 13:38:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.7_Wylot śr.400" w pozycji nr 51
2017-12-22 13:38:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.8_Rys.zbrojenia wyl.400" w pozycji nr 52
2017-12-22 13:38:42 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "SST_KD" w pozycji nr 53
2017-12-22 13:38:43 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Upr. proj." w pozycji nr 54
2017-12-22 13:39:06 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienia" w pozycji nr 55
2017-12-22 13:39:06 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Opis_PB -Ośw." w pozycji nr 56
2017-12-22 13:39:07 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Opis_PW_Ośw." w pozycji nr 57
2017-12-22 13:39:07 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "OŚWIADCZENIE proj" w pozycji nr 58
2017-12-22 13:39:07 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.1_Mapa pogląd" w pozycji nr 59
2017-12-22 13:39:08 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.2_Mapa proj" w pozycji nr 60
2017-12-22 13:39:08 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.3_Schemat ideowy" w pozycji nr 61
2017-12-22 13:39:09 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "SST_Ośw." w pozycji nr 62
2017-12-22 13:39:09 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Upr. proj." w pozycji nr 63
2017-12-22 13:39:28 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienia" w pozycji nr 64
2017-12-22 13:39:28 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie proj." w pozycji nr 65
2017-12-22 13:39:28 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "PB_Opis_przeb. TLKM" w pozycji nr 66
2017-12-22 13:39:28 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "plot" w pozycji nr 67
2017-12-22 13:39:29 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "PW_Opis_przeb. TLKM" w pozycji nr 68
2017-12-22 13:39:29 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.1_Mapa pogląd" w pozycji nr 69
2017-12-22 13:39:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.1_Mapa proj" w pozycji nr 70
2017-12-22 13:39:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.2_Mapa proj" w pozycji nr 71
2017-12-22 13:39:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2a_Mapa ewidencyjna" w pozycji nr 72
2017-12-22 13:39:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.3_Schemat ideowy" w pozycji nr 73
2017-12-22 13:39:30 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "SST_Przebudowy TLKM" w pozycji nr 74
2017-12-22 13:39:31 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Uprawnienia proj." w pozycji nr 75
2017-12-22 13:39:37 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienia" w pozycji nr 76
2017-12-22 13:39:37 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Opis POR_Wrocki" w pozycji nr 77
2017-12-22 13:39:37 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "plot" w pozycji nr 78
2017-12-22 13:39:38 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.1_Mapa pogląd" w pozycji nr 79
2017-12-22 13:39:38 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.1a_ETAP I" w pozycji nr 80
2017-12-22 13:39:38 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.1b_ETAP I" w pozycji nr 81
2017-12-22 13:39:38 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.1c_ETAP I" w pozycji nr 82
2017-12-22 13:39:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.2_ETAP II" w pozycji nr 83
2017-12-22 13:39:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.3_ETAP III" w pozycji nr 84
2017-12-22 13:39:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienia" w pozycji nr 85
2017-12-22 13:39:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Opis_Wrocki_POR_stały" w pozycji nr 86
2017-12-22 13:39:41 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "plot" w pozycji nr 87
2017-12-22 13:39:42 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.1_Mapa pogląd" w pozycji nr 88
2017-12-22 13:39:42 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.1_Mapa projektowa_POR_stały" w pozycji nr 89
2017-12-22 13:39:42 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Rys.2_Ark.2_Mapa projektowa_POR_stały" w pozycji nr 90
2017-12-22 13:39:57 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "uzgodnienia" w pozycji nr 91
2017-12-22 13:39:57 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Drogi Wrocki Przedmiar" w pozycji nr 92
2017-12-22 13:39:57 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "KD Wrocki Przedmiar" w pozycji nr 93
2017-12-22 13:39:57 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Oświetlenie Wrocki Przedmiar" w pozycji nr 94
2017-12-22 13:39:57 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Oznakowanie Wrocki Przedmiar" w pozycji nr 95
2017-12-22 13:39:58 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Przebudowa tlkm Wrocki Przedmiar" w pozycji nr 96
2017-12-22 13:40:32 Paweł Dulczewski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-01-10 12:00:26 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Odpowiedzi na zapytania str. int." w pozycji nr 97
2018-01-10 12:00:41 Paweł Dulczewski Aktualizacja odpowiedź na zapytanie
2018-01-12 14:09:12 Paweł Dulczewski Aktualizacja wpr. fifr uczestniczących
2018-01-12 14:10:27 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Informacja z otwarcia ofert str.int." w pozycji nr 98
2018-01-12 14:10:40 Paweł Dulczewski Aktualizacja informacja z otwarcia ofert
2018-01-19 14:14:03 Paweł Dulczewski Aktualizacja unieważnienie przetargu
2018-01-19 14:21:39 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu str.int." w pozycji nr 99
2018-01-19 14:22:01 Paweł Dulczewski Aktualizacja zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
2018-01-23 14:06:49 Paweł Dulczewski Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania str. int." w pozycji nr 100
2018-01-23 14:07:05 Paweł Dulczewski Aktualizacja ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij