Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Dane podstawowe (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Jednostki Budżetowe (0)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny w Galczewie (1)
            Szkoła Podstawowa w Lisewie (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem (1)
            Szkoła Podstawowa w Węgiersku (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny we Wrockach (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie (1)
        Zakłady Budżetowe (0)
            Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie (0)
    Przetargi (1)
        Otwarte (9)
        Zamknięte (17)
        Roztrzygnięte (108)
        Unieważnione (19)
    Zapytania ofertowe (4)
    Mienie gminne (0)

Organy
    Kadencja 2006-2010 (0)
        Rada Gminy (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i Finansów (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacji (1)
        Wójt (1)
    Kadencja 2010-2014 (0)
        Rada Gminy (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i Finansów (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego (1)
                Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacj (1)
        Wójt (1)
    Kadencja 2014-2018 (0)
        Rada Gminy (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i Finansów (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego (1)
                Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacji (1)
        Wójt (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        ROK 2016 (0)
            Wójt Gminy (0)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (11)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (4)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2015 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (10)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (5)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2014 (0)
            Wójt Gminy (2)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (11)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (5)
            Radni Gminy- oświadczenia wstępne (15)
            Radni Gminy-oświadczenia właściwe (15)
        ROK 2014 - koniec kadencji (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2013 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (8)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (11)
        ROK 2012 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (8)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (13)
        ROK 2011 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (10)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (12)
        ROK 2010 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Skarbnik Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (2)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (4)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (12)
        ROK 2010 - koniec kadencji (0)
            Wójt Gminy (0)
            Radni Gminy (14)
        ROK 2009 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (0)
            Pracownicy (0)
        ROK 2008 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (11)
            Pracownicy (7)
        ROK 2007 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (11)
            Pracownicy (6)
        ROK 2006 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (12)
            Pracownicy (9)
        ROK 2005 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (0)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (0)
            Pracownicy (0)
        ROK 2004 (0)
            Wójt Gminy (0)
                Dębiec Edward (1)
            Radni Gminy (0)
                Angowski Stanisław (0)
                Targowski Janusz (0)
                Juszczak Ryszard (0)
                Dąbrowski Joachim (0)
                Panter Kazimierz (0)
                Cybulski Janusz (0)
                Ryłowicz Marek (1)
                Izajasz Sławomir (0)
                Sudak Tadeusz (0)
                Łupiński Stanisław (0)
                Wrzesiński Marian (0)
                Obara Marian (0)
                Opacki Adam (0)
                Skrzyniecki Ryszard (0)
                Romanowski Krzysztof (0)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (0)
                Suski Mirosław (1)
                Gregorowicz Maria (1)
                Arentowicz Urszula (1)
                Pochylski Kazimierz (1)
                Urbaczewska Joanna (1)
                Jagielska Urszula (1)
                Boroński Czesław (1)
                Przychodny Piotr (1)
                Bocianowska Ludomira (1)
                Waśniewska Aleksandra (1)
            Pracownicy (0)
                Foksiński Jacek (1)
                Ostrowski Jerzy (1)
                Pawlikowski Ryszard (1)
                Klugowska Wanda (1)
                Miedzianowska Magdalena (1)
                Sztanka Elżbieta (1)
                Gutmańska Anna (1)
        ROK 2003 (0)
            Wójt Gminy (0)
                Dębiec Edward (1)
            Radni Gminy (0)
                Angowski Stanisław (0)
                Targowski Janusz (0)
                Juszczak Ryszard (0)
                Dąbrowski Joachim (0)
                Romanowski Krzysztof (0)
                Panter Kazimierz (0)
                Cybulski Janusz (0)
                Ryłowicz Marek (0)
                Izajasz Sławomir (0)
                Sudak Tadeusz (0)
                Łupiński Stanisław (0)
                Wrzesiński Marian (0)
                Obara Marian (0)
                Opacki Adam (0)
                Skrzyniecki Ryszard (0)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (0)
                Suski Mirosław (1)
                Gregorowicz Maria (1)
                Arentowicz Urszula (1)
                Pochylski Kazimierz (1)
                Urbaczewska Joanna (1)
                Jagielska Urszula (1)
                Boroński Czesław (1)
                Przychodny Piotr (1)
                Bocianowska Ludomira (1)
            Pracownicy (0)
                Foksiński Jacek (1)
                Ostrowski Jerzy (1)
                Pawlikowski Ryszard (1)
                Klugowska Wanda (1)
                Miedzianowska Magdalena (1)
                Sztanka Elżbieta (1)
                Gutmańska Anna (1)
        ROK 2002 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni (0)
                Angowski Stanisław (1)
                Targowski Janusz (1)
                Juszczak Ryszard (1)
                Dąbrowski Joachim (1)
                Romanowski Krzysztof (1)
                Panter Kazimierz (1)
                Cybulski Janusz (1)
                Ryłowicz Marek (1)
                Izajasz Sławomir (1)
                Sudak Tadeusz (1)
                Łupiński Stanisław (1)
                Wrzesiński Marian (1)
                Obara Marian (1)
                Opacki Adam (1)
                Skrzyniecki Ryszard (1)

Urząd Gminy
    Statut (1)
    Struktura organizacyjna (0)
    Regulamin Urzędu (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Alkohol - zezwolenia (0)
        Budowa - procedury (0)
        Dodatki mieszkaniowe (0)
        Dowody osobiste (0)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (0)
        Działalność gospodarcza (0)
        Ewidencja ludności (0)
        Medale za pożycie małżeńskie (0)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (0)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Ochrona środowiska (0)
        Podatek od nieruchomości (0)
        Podatek od posiadania psów (0)
        Podatek od środków transportu (0)
        Podatek rolny i leśny (0)
        Podatki - postępowanie (0)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
        Pomoc społeczna (0)
        Psy ras agresywnych (0)
        Skargi i wnioski (0)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr instytucji kultury (1)
        Ewidencja obiektów swiadczacych uslugi hotelarskie, nie bedacych obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyn (1)
    Ogłoszenia (281)
    Gminne Centrum Reagowania (1)
    Praca (19)
    Otwarte konkursy ofert (36)
    Zlecanie zadań - tryb uproszczony (1)
        Oferty (2)
        Wyniki (2)

Prawo lokalne
    Uchwaly (0)
        ROK 2017 (78)
        ROK 2016 (70)
        ROK 2015 (74)
        ROK 2014 (79)
        ROK 2013 (52)
        ROK 2012 (64)
        ROK 2011 (69)
        ROK 2010 (69)
        ROK 2009 (48)
        ROK 2008 (72)
        ROK 2007 (65)
        ROK 2006 (23)
    Zarzadzenia (0)
        ROK 2018 (1)
        ROK 2017 (48)
        ROK 2016 (60)
        ROK 2015 (78)
        ROK 2014 (60)
        Rok 2013 (57)
        Rok 2012 (70)
        Rok 2011 (78)
        Rok 2010 (51)
        Rok 2009 (55)
        Rok 2008 (49)
        Rok 2007 (52)
    Budzet (11)
    Strategia rozwoju Gminy Golub-Dobrzyn (2)
    Strategia Rozwiazywania Problemów Spolecznych w gminie Golub – Dobrzyn. (2)
    Program Ochrony Srodowiska Gminy Golub-Dobrzyn (1)
    Plan Gospodarki Odpadami Gminy Golub-Dobrzyn (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2007-2015 (1)
    Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego (0)
    Program Aktywnosci Lokalnej dla gminy Golub - Dobrzyn na lata 2010 - 2015 (1)
    Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2016-2020+ (1)
    Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2017-2023 (1)
    Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego (3)

Informacje
    Wybory samorzadowe 2018 (3)
    Publicznie dostepny wykaz danych o srodowisku i jego ochronie (3)
        Formularz A - Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawcz (0)
            2008 rok (9)
            2007 rok (9)
            2006 rok (9)
            2005 rok (7)
            2009 rok (4)
            2010 rok (4)
            2011 rok (2)
            2012 rok (6)
            2013 rok (176)
        Formularz B - Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne (0)
            2008 rok (9)
            2007 rok (14)
            2006 rok (18)
            2005 rok (3)
            2009 rok (5)
            2010 rok (6)
            2012 rok (10)
            2013 rok (168)
        Formularz C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów (0)
        Formularz D - Polityka, strategia, plan lub program (3)
        Formularz F (5)
    Informacja o nowych okregach i obwodach wyborczych ważne! (2)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 ważne! (15)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 nowe ważne! (11)
    Wybory Prezydenckie 2015 nowe ważne! (14)
    Wybory lawników 2015 (1)
    Wybory samorzadowe 2014 (25)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (12)
    Wybory Sejm, Senat 2011 (5)
    Wybory samorzadowe 2010 (8)
    Wybory Prezydenta RP 2010 (3)
    Wybory Sejm, Senat 2007 (1)
    Wybory na lawników (1)
    Informacja dla przedsiebiorców (1)

Sekretarz Gminy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij