Golub-Dobrzyń, dnia 22.05.2009r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń uchwały Nr XXVIII/159/09 z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Podzamek Golubski, obejmującego część działki nr 35/6  i działkę nr 35/5. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25 w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.