WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Węgiersk, obejmującego działki nr 349/1, 349/2 i część działki nr 348.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2012  poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń uchwały Nr XXV/112/2012 z dnia 11 lipca 2012r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Węgiersk, obejmującego działki nr 349/1, 349/2 i część działki nr 348.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń,
ul. Plac Tysiąclecia 25, kod pocztowy 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia 14 października 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                  WÓJT Marek Ryłowicz