Golub-Dobrzyń, dnia 09.11.2015r.

TI.6733.2.27.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 9, art.10 § 1 i art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

zawiadamia się

 

że w dniu 09.11.2015r. w toku postepowania administracyjnego, na wniosek Pana Jana Olesiejuk pełnomocnika inwestora P4 Sp. z o.o Warszawa, ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa  zostało wydane postanowienie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej  nr GDB0201B na działce nr 73/1 w miejscowości Wrocki.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń

Ul. Plac Tysiąclecia 25

Referat Techniczno-Inwestycyjny, II piętro, pokój nr 11

 

WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

 

Marek Ryłowicz