Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na Budowe drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemyslowo - Technologicznego we Wrockach - I etap

Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach - I etap

CPV:
45110000-1, 45230000-8, 45231400-9, 45310000-3, 45231300-8, 45232310-8, 45233150-5.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ dostępna na stronie internetowej i w siedzibie tut. Urzędu.

Termin realizacji:
17.08.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Marek Ryłowicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 4 biuro podawcze.

Oferty można składać do:
2018-01-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-01-12 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1 w piwnicy.

Kryteria wyboru:
Cena - 60,
okres gwarancji - 40.


Wadium:
10.000,00zł.

Uwagi:
Przetarg został unieważniony

Firmy uczestniczące
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica  
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres korespondencyjny: ul. Polna 121, 87-100 Toruń  

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu str. int. (3.6MB)    
SIWZ droga Park Wrocki str.int. (5.6MB)    
SIWZ droga Park Wrocki (172.5kB)    
Załącznik nr 1-7 do SIWZ. (80.5kB)    
Załącznik nr 8 umowa (131.5kB)    
Mapa_Wrocki (1.4MB)    
Opis_Wrocki_13.12.2016 (110.9kB)    
Konstrukcja naw zjazd DK15 (200.9kB)    
Konstrukcja nawierzchni (146.9kB)    
PB opis drogi (394.7kB)    
PB str_tytuł (115.4kB)    
Plan drogowy (1.2MB)    
Profile podłużne (340.8kB)    
PW opis drogi (367.3kB)    
PW przekroje poprzeczne (151.8kB)    
PW str_tytuł (92kB)    
Tabela robót ziemnych (23kB)    
Tabela zdjęcie humusu (21.7kB)    
Uprawnienia proj. (462.5kB)    
Uzgodnienia (1.3MB)    
D-00.00.00.Wymagania ogólne (428.1kB)    
D-01.01.01.Odtworz.trasy i p. wysokość. (361.5kB)    
D-01.02.04.Rozbiórka elem.dróg i ulic (351.8kB)    
D-02.00.01.Roboty ziemne wym.ogól (463.1kB)    
D-02.03.01.Nasypy (348.3kB)    
D-04.01.01 Koryto (314kB)    
D-04.02.01.W-wa odsączająca (375.4kB)    
D-04.03.01.Oczyszcz.i skrop.podbud. (309.6kB)    
D-04.04.00.Podbud.z krusz.wym. ogólne (426.8kB)    
D-04.04.02a.Podbud.pomoc. z kruszywa niezwiązanego (573.9kB)    
D-04.07.01a.Podbudowa z betonu asfaltowego (640.7kB)    
D-05.03.05a.W-wa ścieralna z BA (609kB)    
D-05.03.05b.W-wa wiążąca z BA (663.7kB)    
D-08.01.01b.Krawężnik bet (1MB)    
D-08.02.02.Chodnik z kostki brukowej (309.1kB)    
D-08.02.05.Ciąg pieszo-rowerowy (303.1kB)    
D-08.03.01.Obrzeża betonowe (349kB)    
D-09.01.01.Zieleń drogowa (302.6kB)    
Spis specyfikacji (23.1kB)    
Strona tytułowa (486.8kB)    
Opis_PB_KD (216.8kB)    
Opis_PW_KD (189.2kB)    
OŚWIADCZENIE projekt. (25.2kB)    
plot (0.2kB)    
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB)    
Rys.2_Ark.2_Mapa proj (933.1kB)    
Rys.3_Profile KD-1, KD-2, KD-3 (352kB)    
Rys.4_ Profile ND-1_ND-36 (164.4kB)    
Rys.5_Profil podczyszcz (155.8kB)    
Rys.6_Studnia rewizyjna (116.2kB)    
Rys.7_Wylot śr.400 (228.7kB)    
Rys.8_Rys.zbrojenia wyl.400 (247.9kB)    
SST_KD (755.6kB)    
Upr. proj. (1.2MB)    
Uzgodnienia (10.3MB)    
Opis_PB -Ośw. (142.6kB)    
Opis_PW_Ośw. (121.5kB)    
OŚWIADCZENIE proj (26.5kB)    
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB)    
Rys.2_Ark.2_Mapa proj (933.7kB)    
Rys.3_Schemat ideowy (331.9kB)    
SST_Ośw. (596.5kB)    
Upr. proj. (874.3kB)    
Uzgodnienia (9.1MB)    
Oświadczenie proj. (487.1kB)    
PB_Opis_przeb. TLKM (575.3kB)    
plot (0.6kB)    
PW_Opis_przeb. TLKM (555.7kB)    
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB)    
Rys.2_Ark.1_Mapa proj (665.4kB)    
Rys.2_Ark.2_Mapa proj (390.3kB)    
Rys.2a_Mapa ewidencyjna (113.6kB)    
Rys.3_Schemat ideowy (181.5kB)    
SST_Przebudowy TLKM (425kB)    
Uprawnienia proj. (877kB)    
Uzgodnienia (4.8MB)    
Opis POR_Wrocki (100.7kB)    
plot (0.5kB)    
Rys.1_Mapa pogląd (770.5kB)    
Rys.2_Ark.1a_ETAP I (448.2kB)    
Rys.2_Ark.1b_ETAP I (274.3kB)    
Rys.2_Ark.1c_ETAP I (309.3kB)    
Rys.2_Ark.2_ETAP II (432kB)    
Rys.2_Ark.3_ETAP III (482.6kB)    
Uzgodnienia (2.2MB)    
Opis_Wrocki_POR_stały (99.2kB)    
plot (0.2kB)    
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB)    
Rys.2_Ark.1_Mapa projektowa_POR_stały (393.4kB)    
Rys.2_Ark.2_Mapa projektowa_POR_stały (685.2kB)    
uzgodnienia (2.1MB)    
Drogi Wrocki Przedmiar (251.6kB)    
KD Wrocki Przedmiar (225.4kB)    
Oświetlenie Wrocki Przedmiar (232.7kB)    
Oznakowanie Wrocki Przedmiar (223.3kB)    
Przebudowa tlkm Wrocki Przedmiar (219.2kB)    
Odpowiedzi na zapytania str. int. (301.1kB)    
Informacja z otwarcia ofert str.int. (164.7kB)    
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu str.int. (172.2kB)    
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania str. int. (656.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Dulczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Dulczewski
Data wprowadzenia:2017-12-22 13:11:12
Opublikował:Paweł Dulczewski
Data publikacji:2017-12-22 13:40:27
Ostatnia zmiana:2018-01-23 14:07:05
Ilość wyświetleń:486