W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki, określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego ...

Data uchwały:
2018-02-28

Numer uchwały:
XLIII.241.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.