W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Golub-Dobrzyń na 2018 rok.

Data uchwały:
2018-02-28

Numer uchwały:
XLIII.247.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
2018-02-28