Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakonczenia postepowania TI.6733.2.28.2018

Golub-Dobrzyń, dnia 16.05.2018r.

TI.6733.2.28.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego nabudowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia – nn   0,4 kV, przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr:  238/13, 238/15, 238/22, 346/1, 346/4, 346/6, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13 i 346/23 (droga – docelowo gminna), wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną odbiorców  na  działkach ewidencyjnych nr:  238/13, 238/15, 238/22, 346/1, 346/4, 346/6, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13,  na gruntach wsi Antoniewo,  obręb 0015 Podzamek Golubski,  gmina Golub - Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

- postanowienie z dnia 07.05.2018r. (data wpływu 15.05.2018r.) znak:  WST.612.1.146.2018.MM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcz.

 

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów, w terminie do dnia 23.05.2018r. w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Wróblewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2018-05-16 12:18:15
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2018-05-16 12:19:55
Ostatnia zmiana:2018-05-16 12:20:04
Ilość wyświetleń:124