Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego - TI.6733.2.48.2018

Golub-Dobrzyń, dnia 09.07.2018r.

TI.6733.2.48.2018

  

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Bema 128 działającej przez Pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza prowadzącej firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne, ul. Obrońców Pokoju 46 G/2, 83-000 Pruszcz Gdański w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia (nn 0,4 kV), na działkach ewidencyjnych nr 120/2, 120/1, 119/3, 46/6, 46/4, 45 – obręb 0007 Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 18.07.2018r.

 

 

 Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Wróblewska
Data utworzenia:2018-07-09 15:16:37
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2018-07-11 15:16:41
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2018-07-11 15:18:19
Ostatnia zmiana:2018-07-11 15:18:23
Ilość wyświetleń:111