W sprawie:
wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa do odszkodowania przez Gminę Golub-Dobrzyń.

Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
III.13.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-28