Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego - TI.6733.2.65.2019

Golub-Dobrzyń, dnia 07.06.2019r.

TI.6733.2.65.2019

  

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Fundacji Rozwoju Osób Niepełnosprawnych POMAGAM, Antoniewo 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego  polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń integracji sensorycznej w Przedszkolu Terapeutycznym, mieszczącym się w istniejącym budynku  szkolnym w Gałczewie wraz z ich niezbędną przebudową na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, na działce ewidencyjnej nr 70/2, której część objęto decyzją  (cały budynek usytuowany jest na dwóch działkach:  nr 70/2 i 70/10), w miejscowości Gałczewo, obręb 0004 Gałczewko, gmina Golub – Dobrzyń.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 14.06.2019 r.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz

Metadane

Źródło informacji:Marianna Wróblewska
Data utworzenia:2019-06-07 13:21:08
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2019-06-07 13:21:26
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2019-06-07 13:23:28
Ostatnia zmiana:2019-06-13 13:24:01
Ilość wyświetleń:95