Akty pełnomocnictwa

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń informuje, że od dnia wejścia w życie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 162, poz.978 ), czyli od 5 sierpnia 2011r. najpóźniej do 29 września 2011r. można wnosić do wójta wnioski
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Ewidencji Ludności – Pani Małgorzata Orzechowska - II piętro, pok. nr 3 Urzędu Gminy.

Kontakt telefoniczny pod numerem: 56 683 54 00 – 03.