Golub-Dobrzyń, dnia 2015.10.05

 

INFORMACJA

 

 

            Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że w dniu 05 października 2015 roku został sporządzony spis wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonego na dzień
25 października 2015 roku.

Spis wyborców zostanie wyłożony w dniach od 05 do 19 października 2015 r. w biurze ewidencji ludności, pokój nr 3 II piętro, Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń tj. od godz. 7.30 do 15.30.

            Wszelkich informacji w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie
do głosowania dla wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów udziela
Pani Małgorzata Orzechowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, pokój nr 3.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                     (-) Marek Ryłowicz