Lp.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

I JEGO OCHRONIE

dotyczący dokumentów wykonywanych w Urzędzie Gminy w Golubiu-Dobrzyniu i uchwalonych przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

1

 

Projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

1.1

Spis kart informacyjnych dla projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

1.2

Karty informacyjne dla projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

2

Prognozy oddziaływania na środowisko

2.1

Spis kart informacyjnych dla prognoz oddziaływania na środowisko

2.2

Karty informacyjne dla prognoz oddziaływania na środowisko

 

3

Opracowanie ekofizjograficzne

3.1

Spis kart informacyjnych dla opracowań ekofizjograficznych

3.2

Karty informacyjne dla opracowań ekofizjograficznych

 

4

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

4.1

Spis kart informacyjnych dla uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

4.2

Karty informacyjne dla uzgodnieni Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

4.3

Karty informacyjne dla uzgodnieni Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

5

Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

5.1

Spis kart informacyjnych dla opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

5.2

Karty informacyjne dla opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

5.3

Karty informacyjne dla opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

6

Opinie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

6.1

Spis kart informacyjnych dla opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

6.2

Karty informacyjne dla opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 

7

Projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń po ich przyjęciu wraz z podsumowaniem

7.1

Spis kart informacyjnych dla projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń po ich przyjęciu wraz z podsumowaniem

7.2

Karty informacyjne dla projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń po ich przyjęciu wraz z podsumowaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

1. PROJEKTY ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

 

 

 

1.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA PROJEKTÓW ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 2015

 

Lp.

Nr karty/rok

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/ZS/2015

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

1.2 KARTY INFORMACYJNE DLA PROJEKTÓW ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

KARTA INFORMACYJNA DLA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ Nr 1/ZS/2015

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr wpisu

1/ZS/2015

2-3

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

4

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Grudziądz, 2015r.

5

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

6

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Gminy Golub-Dobrzyń

7

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

8

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

9

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

-

10

Uwagi

-

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

 

 

2.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Nr karty/rok

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/PS-ZS/2015

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

2.2 KARTY INFORMACYJNE DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

KARTA INFORMACYJNA DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Nr 1/PS-ZS/2015

 

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr wpisu

1/PS-ZS/2015

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Grudziądz, 2015r.

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

ASPEKTUS Sp. z o. o. ul. Chełmińska 1, 83-300 Grudziądz

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

8

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 

9

Uwagi

Wystąpienie pismem z dnia 20.08.2014r. znak: TIP.6722.4.2.2014 i pismem z dnia 20.08.2014r. znak: TIP.6722.4.1.2014  o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

3. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

 

 

 

 

3.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH

 

Lp.

Nr karty/rok

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/E-ZS/2014

Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

3.2 KARTY INFORMACYJNE DLA OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO Nr 1/E-ZS/2014

 

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr wpisu

1/E-ZS/2014

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Grudziądz, 2014r.

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

ASPEKTUS Sp. z o. o. ul. Chełmińska 1, 83-300 Grudziądz

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

8

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

-

9

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

4. UZGODNIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

4.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Lp.

Nr karty/rok

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/U/RDOŚ/2015

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2

2/U/RDOŚ/2015

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

4.2 KARTY INFORMACYJNE DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 1/U/RDOŚ/2015

 

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr i data wpisu

1/U/RDOŚ/2015,  26.05.2015r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

20 maj 2015r. (pismo znak: WOO.610.45.2015.KB), Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

Uzgodnienie negatywne

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

4.3 KARTY INFORMACYJNE DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 2/U/RDOŚ/2015

 

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr i data wpisu

2/U/RDOŚ/2015,  13.08.2015r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

11.08.2015r. (pismo znak: WOO.610.87.2015.KJ), Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

Uzgodnienie pozytywne

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

5. OPINIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

5.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Lp.

Nr karty/rok

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/O/RDOŚ/2015

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2

2/O/RDOŚ/2015

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

5.2 KARTY INFORMACYJNE DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 1/O/RDOŚ/2015

 

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr i data wpisu

1/O/RDOŚ/2015, 26.05.2015 r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

20 maja 2015r. (pismo znak: WOO.410.177.2015.KB), Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

opinia negatywna

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

5.3 KARTY INFORMACYJNE DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 2/O/RDOŚ/2015

 

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr i data wpisu

2/O/RDOŚ/2015, 13.08.2015r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

 11.08.2015r. (pismo znak: WOO.410.329.2015.KJ) Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

opinia pozytywna

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

6. OPINIE PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 

 

 

6.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA OPINII PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

Lp.

Nr karty/rok

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/PWIS/2015

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie projektu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

6.2 KARTY INFORMACYJNE DLA OPINII PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPINII PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Nr 1/PWIS/2015

 

Lp.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

1

Nr i data wpisu

1/PWIS/2015, 25.05.2015

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

21.05.2015r. postanowienie znak: /NNZ/9022.3.202.2015/ Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

opinia pozytywna

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

7. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ – PO ICH PRZYJĘCIU WRAZ Z PODSUMOWANIEM

o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Tekst jednolity Dz. U. 2013r. , poz. 1235 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

7.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ – PO ICH PRZYJĘCIU – WRAZ Z PODSUMOWANIEM

 

Lp.

Nr karty/rok/

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/ZS/2015

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

7. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ – PO ICH PRZYJĘCIU WRAZ Z PODSUMOWANIEM

o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Tekst jednolity Dz. U. 2013r. , poz. 1235 z późn. zm.)

 

 7.2 KARTY INFORMACYJNE DLA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ PO ICH PRZYJĘCIU WRAZ Z PODSUMOWANIEM

 

KARTA INFORMACYJNA DLA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLUB-DOBRZYŃ– PO JEGO PRZYJĘCIU WRAZ Z PODSUMOWANIEM Nr 1/ZS/2015

 

Lp.

Projekt zmiany studium

 

1

Nr i data wpisu

1/ZS/2015

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

3

Data zatwierdzenia dokumentu

27 październik 2015r.

4

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Organ zatwierdzający dokument

Rada Gminy Golub-Dobrzyń

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

8

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

1/ZS/2015

9

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

10

Uwagi

-