Rada Gminy Golub-Dobrzyń Uchwałą Nr XVIII/103/2000 z dnia 30 marca 2000 roku uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń.