Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (w złotych brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Budowa ścieżek rowerowych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.717.306,00zł

Luty-marzec 2018r.

2.

Przebudowa drogi w miejscowości Węgiersk

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300.000,00 zł

Marzec-kwiecień 2018r.

3.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak- gr.gminy - Działyń

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

76.014,00zł

Wrzesień- październik 2018r.

4.

Przebudowa  drogi gminnej w m. Nowogród.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

30.000,00zł

Lipiec-sierpień 2018r.

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 110267C w Sokołowie

Roboty Budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000,00zł

Czerwiec lipiec 2018r.

6.

Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

279.935,00zł

Lipiec-wrzesień 2018r.

7.

Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach I etap

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.085.859,00zł

Luty-marzec 2018r.

8.

Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

248.067,68zł

Sierpień-wrzesień 2018r.

9.

Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

213.840,62zł

Sierpień-wrzesień 2018r.

10.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

51.451,00zł

Kwiecień -Czerwiec 2018r.

11.

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

488.814,00 zł

marzec 2018r.

12.

Przebudowa dróg gminnych w m. Karczewo, Gałczewko, Lisewo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

730.000,00zł

Marzec 2018r.

13.

Przebudowa dróg gminnych w m. Paliwodzizna , Skępsk, Zaręba

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

815.000,00zł

Marzec 2018r.

14.

Przebudowa dróg gminnych w m. Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krążno

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

510.000.,00zł

luty 2018r.

15.

Przebudowa drogi wewnętrznej w Sokołowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000,00zł

marzec 2018r.

16.

Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250.000,00zł

luty 2018r.